kwaliteit & beleid

Wij vinden het belangrijk dat we kwaliteit kunnen bieden. Daarom op deze pagina meer informatie.

Lees meer over onze klachtenregeling

Is er een klacht en zijn we hier niet met onderling overleg uit gekomen, maak dan gebruik van onderstaand klachtenformulier. We nemen zo snel mogelijk contact met jullie op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Ggd inspectierapport

De Vlinderboom, locatie nr. 7

Ggd inspectierapport

De Vlinderboom, locatie nr. 9

Vanaf juni 2013 stelt de Wet Kinderopvang bij het vierogenprincipe dat de pedagogisch medewerkster altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid van de kinderdagverblijven te vergroten.

Bij De Vlinderboom hebben we ervoor gekozen om, als onderdeel van het vierogenprincipe, gebruik te maken van toezicht in de groepsruimte d.m.v. een camera. Op momenten dat er één pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera.

Meer informatie over camera toezicht bij De Vlinderboom vind je hier.

Klachtenformulier