Dagindeling

De globale dagindeling zal als volgt gaan:

7.30 uur – 9.00 uur

De kinderen worden gebracht. Ondertussen mogen de kindjes die er al zijn, vrij spelen, ontdekken, rondkijken, kroelen; wat zij op dat moment nodig hebben om de dag te starten. De overdracht met de ouders gebeurt persoonlijk. Er worden vragen gesteld over hoe het kind zich voelt die dag, hoe de nacht geweest is en de dagen ervoor. Dit is om alvast een beetje inzicht te krijgen van hoe het kind zich voelt en wat het op dat moment nodig kan hebben.

9.00 uur

We openen gezamenlijk de dag en heten alle kindjes welkom. Door middel van een liedje geven we aan dat de dag begonnen is. We eten vervolgens samen wat fruit en drinken iets.

9.30 uur – 10.00 uur

De kindjes die 2 keer slapen, worden verzorgd en naar bed gebracht. De andere kindjes gaan na een plasje of een schone luier hun jasjes aan doen en genieten van de natuurlijke tuin. Bij erg slecht weer spelen we binnen. De kinderen kunnen vrij spelen maar er is ook ruimte nu voor activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

11.30 uur

Tijd voor een gezonde lunch. We eten gezamenlijk en zorgen voor rust aan tafel. Na het eten worden er verhalen voorgelezen of verteld.

12.15 uur

De kindjes die een halve dag komen, worden nu opgehaald. De andere kindjes worden verzorgd en naar bed gebracht. Kindjes die wakker blijven, krijgen rustige activiteiten aangeboden.

14.30 uur

De grote kinderen komen uit bed en we starten de middag door gezellig aan tafel wat te eten en drinken, te kletsen en we lezen een verhaal voor. De kinderen die 2 keer slapen, worden nu verzorgd en naar bed gebracht. De andere kinderen gaan na een plasje of een schone luier hun jasjes aan doen en genieten van de natuurlijke tuin. Bij erg slecht weer spelen we binnen. De kinderen kunnen vrij spelen maar er is ook ruimte nu voor activiteiten gericht op de leeftijd van de kinderen.

16.00 uur – 16.30 uur

Na het buiten spelen en de drukte van de middag, is er nu tijd en ruimte voor weer een rust momentje aan tafel. We eten wat groenten of een rijstwafel. We kletsen weer wat en sluiten de dag gezamenlijk af.

16.30 uur

De ouders mogen de kinderen weer komen ophalen. De andere kinderen mogen nog even wat spelen of tot rust komen.

 

Nieuwsgierig ?

Maak een afspraak voor een rondleiding!
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie, neem contact met ons op.